OpenStreetMap – OSM – là một công cụ để tạo ra và chia sẻ thông tin bản đồ. Mọi người đều có thể đóng góp vào OSM, và mỗi ngày có hàng nghìn người tham dự vào dự án này. Mọi người vẽ các bản đồ trên máy tính thay vì trên giấy, nhưng chúng ta sẽ thấy trong hướng dẫn này, vẽ bản đồ trên máy tính không khác nhiều lắm so với vẽ bản đồ trên giấy. Chúng ta vẫn vẽ đường để thể hiện đường phố, cánh đồng và những thứ khác, đồng thời thể hiện trường học và bệnh viện bằng các biểu tượng. Điều quan trọng là các bản đồ OSM được lưu trữ trên mạng internet và mọi người đều có thể sử dụng nó bất cứ lúc nào, hoàn toàn miễn phí.

Digital maps with OpenStreetMap

Chúng tôi hy vọng rằng các bạn sẽ thấy OpenStreetMap thực sự hữu ích và thú vị với công việc của mình. Với hướng dẫn này, bạn có thể nhanh chóng tạo ra các bản đồ số trong OpenStreetMap.