Tin tức chung

FRMS 2.0.1 Production version released

 
Picture of Mikko Nivala
FRMS 2.0.1 Production version released
by Mikko Nivala - Friday, 10 November 2017, 10:48 AM
 

Dự án FORMIS II phối hợp cùng TCLN và CKL  ban hành phiên bản mới ứng dụng FRMS để các địa phương tiến hành nhập dữ liệu diễn biến năm 2017.

Tất cả những người dùng hệ thống học tập trực tuyến của FORMIS đã tham gia vào các khóa đào tạo sử dụng ứng dụng FRMS có thể tiếp cận phiên bản này. Liên kết để tải về ứng dụng 

http://lms.vnforest.gov.vn/mod/assign/view.php?id=60

Phiên bản này có một số nâng cấp như sau

 • Bảng điều khiển mới
 • 3 loại diễn biến mới ( 6= Diễn biến chủ rừng, 7= thay đổi chức năng rừng và 8= chỉnh sửa dữ liệu)
 • Module đồng bộ mới 
 • Cải thiện quy trình nhập dữ liệu ( tự động cập nhật cửa sổ thông báo )
 • Cập nhật tên các tham số theo hướng dẫn của CKL
 • Quản lý dữ liệu khi tách lô
 • Sửa lỗi tính toán diện tích khi sử dụng công cụ Vùng đặc
 • Cập nhật quy tắc xác thực dữ liệu
 • Sửa một số lỗi được phát hiện trong các phiên bản 1.4.0 - 1.6.
Hướng dẫn cài đặt phiên bản FRMS version 2.0.1 (Tiếng Việt)

User manual in Vietnamese/ Hướng dẫn sử dụng ( tiếng Việt)

Nếu gặp vấn đề trong việc truy cập, cài đặt haowcj sử dụng phiên bản mới, vui lòng liên hệ với các văn phòng vùng của dự án FORMIS II để nhận hỗ trợ :

------------------------------------------------------------------------------------------------

FORMIS II with the collaboration of VNFOREST and FPD has been released a new production version of FRMS application that can be started to use in all provinces for forest cover change updating in 2017.

The new version is available for all registered users of FORMIS e-learning system and who has access to FRMS course. The version can be found from:

http://lms.vnforest.gov.vn/mod/assign/view.php?id=60

The version has following improvements:

 • New control panel
 • 3 new types of monitoring activity (6 = Forest owner change, 7 = Forest function change, 8 = Data correction)
 • New synchronisation module
 • New improved workflow to enter changes (automatic update pop-up window)
 • Updated names of parameters following FPD instructions
 • Data management when splitting the plot
 • Fixed area calculation when using "Fill a ring" -tool
 • Updated validation rules
 • Fixes of several bugs identified in version 1.4.0 - 1.6.
FRMS Installation instructions v. 2.0.1 (English)

User manual in Vietnamese

If you have any problem to access the new version, install it or to use it, contact FORMIS regional offices:

 • Region 1: Regional Coordinator Mr. Trang, trang.klv1@gmail.com, Training coordinator: Mr. Hop, hop.formis@gmail.com or IT expert Mr. Dung, vietdung.formis@gmail.com
 • Region 2: Regional Coordinator Mr. Tien, tien.formis@gmail.com, Training coordinator: Mr. Huan, huan.formis@gmail.com or IT expert Mr. Cuong, vietcuong.formis@gmail.com
 • Region 3: Regional Coordinator Mr. Thanh, thanhtv.formis@gmail.com, Training coordinator: Mr. Huy Anh, hahuyanh84@gmail.com or IT expert Mr. Tu, tuantu884@gmail.com
 • Region 4: Regional Coordinator Mr. Thanh, thanhtv.formis@gmail.com, Training coordinator: Mr. Tra tra.formis@gmail.com or IT expert Mr. Dai, nxdai.formis@gmail.com