Tin tức chung

Các thông tin phổ biến và các thông báo

Diễn đànNgười khởi tạoPhúc đápBài viết gần đây nhất
PinnedFRMS 2.0.1 Production version released Hình của Mikko Nivala Mikko Nivala 0 Mikko Nivala
T6, 10 Th11 2017, 10:48 AM
PinnedHướng dẫn cập nhật diễn biến rừng năm 2016. Hình của Mikko Nivala Mikko Nivala 0 Mikko Nivala
T4, 7 Th12 2016, 8:29 AM
PinnedChào mừng anh/chị đến với hệ thống đào tạo của Dự án FORMIS Hình của Mikko Nivala Mikko Nivala 0 Mikko Nivala
T3, 29 Th11 2016, 2:40 PM
FORMIS II visited in the Hue University of Sciences Hình của Mikko Nivala Mikko Nivala 0 Mikko Nivala
T5, 19 Th10 2017, 2:22 PM
FORMIS visited in Hue University of Agriculture and Forestry Hình của Mikko Nivala Mikko Nivala 0 Mikko Nivala
T5, 19 Th10 2017, 2:22 PM
FRMS Deployment in Hue Hình của Mikko Nivala Mikko Nivala 0 Mikko Nivala
T4, 18 Th10 2017, 3:21 PM
Workshop in FRMS and FORMIS training management training for FPD, University, Institutions and other stakeholders Hình của Mikko Nivala Mikko Nivala 0 Mikko Nivala
T5, 3 Th08 2017, 3:59 PM
CNA deployment in 40 provinces started Hình của Mikko Nivala Mikko Nivala 0 Mikko Nivala
T5, 3 Th08 2017, 3:56 PM
Forest Resource Monitoring System (FRMS) - the results and the forest cover change reports of the updates in Region 1 and Region 2 Hình của Mikko Nivala Mikko Nivala 0 Mikko Nivala
T4, 5 Th04 2017, 3:16 PM
Forest Resource Monitoring System (FRMS) - the results and the forest cover change reports of the updates in Mekong Delta (Long An) Hình của Mikko Nivala Mikko Nivala 0 Mikko Nivala
T4, 5 Th04 2017, 3:06 PM
Forest Resource Monitoring System (FRMS) - the results and the forest cover change reports of the updates in Central Highland (Gia Lai) Hình của Mikko Nivala Mikko Nivala 0 Mikko Nivala
T3, 21 Th03 2017, 10:05 PM